Usługi wykonawcze

Masz Pytania? +48 601-817-859

Zakres oferowanych usług:

 • inwentaryzacja projektowa istniejących instalacji przemysłowych,
 • sporządzanie projektowej charakterystyki energetycznej budynku do projektu budowlanego,
 • sporządzanie analizy zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii (analiza OZE) do projektu budowlanego,
 • pomiary wydajności i regulacja instalacji odpylania, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
 • kontrola szczelności instalacji gazowych,
 • uzyskiwanie pozwolenia na budowę w imieniu Inwestora,
 • nadzór autorski nad realizacją prowadzonych projektów,
 • nadzór inwestorski,
 • prowadzenie uruchomienia, pomiarów i regulacji instalacji,
 • szeroko rozumiane doradztwo przy realizacji i eksploatacji instalacji przemysłowych, w tym instalacji pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX),
 • szkolenia personelu w zakresie eksploatacji instalacji,
 • opracowywanie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji technicznej na
  potrzeby budowy i odbiorów instalacji (plany BIOZ, technologia robót, instrukcje eksploatacji i deklaracje zgodności, atesty materiałowe, instrukcje stanowiskowe, oceny zagrożenia wybuchem, oceny zgodności, protokoły pomiarowe i inne).